Svinn og svinnforebygging

juni 1, 2008

Svinn kan generelt betraktes i to deler; synlig og usynlig svinn. Synlig svinn er det tapet man er klar over og forholdsvis enkelt kan kontrollere. Eksempler er prisreduksjoner, usalgbare og/eller ødelagte varer osv. Usynlig svinn er svinn som er vanskelig å oppdage og kontrollere, fordi det inngår under eksempelvis tyveri, feilslag i kasse, manglende fakturakontroll osv.

Svinn og regnskaps- og kostnadskontroll

Svinnet kan som nevnt være både synlig og usynlig, uansett så reduseres bruttofortjenesten til butikken når svinn er tilfelle. Butikken bør på forhånd ha kalkulert en teoretisk bruttofortjeneste, altså hva man skal ha i fortjeneste på x-antall varer. Hvis en eller flere varer blir stjålet (usynlig svinn), og noen selges til halv pris fordi de er skadet (synlig svinn), påvirkes følgelig den realiserte bruttofortjenesten siden det vil da være etter man har trukket fra svinnet.

Svinnforebygging

Svinn og svinnforebygging handler for butikken om å analysere, sette iverk tiltak og kontrollere med tanke på økt produktivitet;

(1) Analyse: for å få en oversikt over mulige svinnkilder, kan man gjennomgå det såkalte «svinnhjulet» for å få en oversikt over varens farefulle ferd gjennom butikken: bestilling -> leverandør -> varemottak -> lager -> prising -> salgsflaten -> kundetyveri-> personaltyveri -> kassepunkt. Andre stikkord over mulige svinnkilder kan være ugyldige kredittkort, brann, ran, strømstans, innbrudd, regnskap osv.

(2) Tiltak og når man skal iverksette tiltak mot svinn er det viktig å få en oversikt over svinnets omfang, og hvordan det fordeler seg på de ulike svinnkildene. Det kan være vanskelig å anslå størrelsen på svinnet i egen butikk, så det vil være til hjelp med å foreta rutinegjennomganger, arbeid med holdning og motivasjon blant medarbeidere, opplæring og bevisstgjøring, samt utarbeide skriftlige rutiner på ulike områder som for eksempel fakturakontroll, varemottak osv. Man bør systematisk gå gjennom disse områdene i tillegg til å iverksette sentrale tiltak for å forebygge svinn ved hjelp av varesikring (alarm), vektertjeneste, «honesty shoppers», gi de ansatte «privatliv» på jobben, videoovervåking for å motvirke ran samt oppfølging og håndtering av ransrammede medarbeidere om så skulle skje, gode kontrollrutiner ved varemottak og personalets tilstedeværelse i forhold til kunden (våkent personale).

(3) Kontroll: Under hvert av tiltakene finnes det aktuelle metoder for å vurdere effektiviteten av tiltakene. Ved å benytte kontrollskjemaer for å bekjempe svinn kan man få definert hvor svinnet er slik at man kan sette i gang riktige tiltak. Butikken bør sette opp et kontrollskjema for de aktuelle svinnområdene som nevnt (varemottak, kundetyveri, kassearbeid, butrikklokalet osv.).

Kilder: L/W, Retailing Management & Fredriksen, Detaljhandelsledelse 2

Reklamer