Butikkens visuelle- og kommuniserende utforming

mai 28, 2008

Det strategiske grunnlaget i butikkutforming og butikken som medium er på bakgrunn av valgt markedsstrategi, herunder målgruppe, vareutvalg grad av eksklusivitet, prisnivå og tilgjengelighet. Bruk av butikken som medium skal følgelig underbygge den profil/posisjon konseptet representerer. Videre ligger tiltaksrammene innenfor fasade, butikkens ytre miljø, vareutvalg, butikkmiljø og atmosfære, personalets visuelle fremtreden, kundebehandling, kompetanse, servicetjenester og varerepresentasjon.

Mål for butikken som medium

Kundens opplevelse av butikken avgjør ofte om og hvor mye kjøpes, samt om kunden kommer tilbake eller ikke. Butikkutformingen og bruk av butikken som markedsføringsmedium vil derfor kunne være avgjørende i konkurransen om kundene. Målene med bruk av butikkutforming og bruk butikken som et markedsføringmedium, er å friste kunder inn i butikken (ytre miljø), og selge mer til hver kunde, samt bidra til kundelojalitet. Målene søkes nådd gjennom taktisk og strategisk bruk av butikkens elementer med bakgrunn i bedriftens forretningside og målsetting for profil som nevnt innledningsvis.

Butikkutforming

Butikkutformingen handler om beslutninger i kommunikasjons- og salgsfremmende aktiviteter i en butikk. Målene er å identifisere og bevisstgjøre i avgjørende beslutningsområder av butikkutformingen med tanke på å øke salg og fortjeneste. Dette omfatter beslutninger innenfor en rekke områder som blant annet; (1) Butikkens indre- og (2) ytre miljø, (3)  vareutvalg, (4) vareplassering

(1) Butikkens indre miljø har til hensikt å selge mer til hver kunde ved hjelp av elementer som: planløsning, vareplassering, eksponering, prismerking, oppbygning (logisk), og miljøskapende elementer (lys, duft, atmosfære, bilder, musikk, medarbeidere, plakatering).

(2) Butikkens ytre miljø (fasade) har til hensikt å friste kunder inn i butikken ved hjelp av god lokalisering (tilgjengelighet), skilting, inngangsparti, utstillingsvinduer, profileringselementer, bygning osv.

(3) Varesortiment er det utvalg varer en butikk har. For å bestemme dette kan man gå gjennom følgende trinn: 1. Finn ut hvilke varegrupper man ønsker å selge. 2. Plukk ut sortimentet (utvalget) produkter man ønsker å ha 3. Beregne plassbehov til utvalget av varer 4. Kjøp inn riktige hyller og annet eksponeringsinventar 5. Kontroller varetilgjengelighet hos leverandører 6. Kjøp inn varene 7. Overvåk og evaluer salget, samt foreta justeringer i sortimentet.

(4) Vareplassering har til hensikt for en butikk å oppnå flere ting: 1. Få kundene til å bevege seg rundt i hele lokalet slik at de ser flest mulig varer. Dette gjøres ved å plassere attraktive varegrupper på strategiske plasser slik at kunden passerer og ser andre varer som de forhåpentligvis plukker med seg på veien 2. Det må være enkelt for kundene å finne frem i butikken, den må følgelig være logisk oppbygd, og oversiktlig inndelt slik at kunder enkelt finner frem til varene 3. Butikken bør til størst mulig grad ta hensyn til butikkpersonalets arbeid med varepåfylling, slik at den kan gjennomføres mest mulig effektivt 4. Hylleadministrasjonen (space management) skal påvirke kundene til kjøp gjennom og plassere varene systematisk i hyllene på riktig plass, riktig mengde og med riktig fronting (facing). Gjennom prøving av alternative plasseringer for varene så kan man ved hjelp av salgstall kan man finne ut hva som kan være den optimale plasseringen.

PS! Ved bruk av butikkutforming kan man fremheve butikkens profil innenfor prioriterte områder for å skape og vedlikeholde konkurransefortrinn.

Kilder: L/W  Retailing Management & Fredriksen, Detaljhandelsledelse 2

Reklamer